نمایش رادیویی من ماسکم

پخش از رادیو جوان (سه ماهه سوم سال 1399)

کاری از گروه هنری ویدار

  • نویسندگان: ملیجه یلمچی و سارا مرادی
  • گوینده: شهرام صدیق (ماسک) 
زنبیل خرید