عکاسی تبلیغاتی، صنعتی، مدلینگ، خبری و نمایشگاهی یکی از خدمات جذاب امکان در کنار سایر خدمات می باشد.بسیاری از شرکت ها و سازمان ها برای مستندسازی و برندینگ خود نیاز به عکاسی دارند و امکان در کنار انجام پروژه های مختلف برای آنها تولید محتوای بصری و تصویری را نیز به شکل مطلوب بعهده دارد.