امکان از سال 1384 بعنوان یکی از سازندگان مالتی مدیاهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی بشمار می رود.

بیش از 100 مالتی مدیا از شرکت های و سازمان های بزرگ و اشخاصی مشهور جزو رزومه کاری امکان می باشد.

پست بانک ایران، بانک تجارت،مرکز نوآوری بانک تجارت ( تی وین)، انجمن کامپوزیت ایران، لبنیات پاستوریزه پاک، ایپاس 2003 نیروی انتظامی، پاکنام، آسیا چمن و …