رویداد “لطفا قبل از مصرف تکان دهید!”

(سومین رویداد)

برگزاری رویداد در مرداد 1398 با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسرای سرو

همراه با نمایشنامه خوانی “همه دزدها دزد نیستند” و مسابقات گویندگی

 

سخنران ها: شهرام صدیق و امیر فراهانی

زنبیل خرید