کتاب صوتی آهسته با گل سرخ 

نوشته اکبر رادی

کارگردان: شهرام صدیق

بازیگران:

  • شهرزاد عسگری
  • فرحناز صادقی
  • مصطفی یعقوب زاده
  • شهرام صدیق
  • امیر عباد الله نژاد

تدوین: منصور پور زمانی

کاری از گروه هنری ویدار

www.radiovidar.com

زنبیل خرید