ساخت کلیپ و تیزرهای تبلیغاتی و نمایشگاهی نیز یکی از خدمات جذاب امکان می باشد که با بیشاز 20 سال تجربه در این زمینه توانسته است جایگاه خوبی را داشته باشد.

کلیپ تبلیغاتی مرکز نوآوری بانک تجارت – کارخانه نوآوری آزادی